Bilden visar några hantlar.

Sår och smitta vid träning

Att träna är bra och nödvändigt för en god hälsa. Några tips på hur du kan tänka kring träning med sår och infektioner.

Det finns några saker du ska se upp med när du tränar! Bakterier finns överallt, några av dem kan göra oss sjuka. Bakterier trivs där det är fuktigt, till exempel i sår. För att undvika att bli smittad när du tränar kan du tänka på att:

 • Bara använda dina egna träningsskydd.
 • Rengöra träningsredskap efter att du använt dem. Då minskar du risken för att nästa person som använder redskapen kan bli smittad. Om alla som tränar på gymmet eller i klubben tar för vana att rengöra redskapen efter sig så kan du känna dej tryggare när det är din tur att använda dem.
 • Duscha alltid efter träningen.
 • Använd bara din egen handduk och dina egna hygienprodukter.

Är det okej att träna med sår?

Om du ser till att ditt sår är ordentligt täckt med ett lämpligt förband och du i övrigt känner dig frisk, så kan det vara okej. Men träna inte om du tror att såret är infekterat eller om du har en böld på huden. Naturligtvis bör du inte heller träna om du har feber eller känner dig sjuk. Läs mer om hur du sköter om dina sår på www.1177, se länk.

Vad kan gymmet eller idrottsföreningen göra för att minska risken för att sprida smitta?

Infektioner kan spridas på olika sätt, direkt mellan människor eller via olika föremål, till exempel träningsredskap och mattor.

Här följer några förslag till åtgärder för att minska risken för smittspridning:

 • Utse en person som har ansvaret för att regelbundet rengöra mattor och utrustning. Det är inte säkert att städningen av lokalerna innefattar städning av redskap.
 • Ha beredskap för att under träningen kunna ta hand om sår eller skador där någon börjar blöda. Det ska vara möjligt att ha tillgång till städutrustning och det behöver finnas tillgång till lämpligt förband att täcka sår med.
 • Se till att de som tränar har täckt sår som vätskar. Om såret inte kan täckas på ett bra sätt behöver föreningen/gympersonalen uppmana träningsdeltagaren att avstå från träning tills såret är läkt.

Se till att ert gym har bra rutiner som ni följer

Även om ni inte behöver anmäla till oss att ni driver ett gym eller träningslokal så har vi ändå tillsyn enligt miljöbalken av er verksamhet. Det innebär att vi kan göra besök eller ha andra kontakter med gym. Och det viktigaste! Ni behöver ha fungerande rutiner för att se till att lokaler och utrustning med mera hålls i gott skick. Sådana rutiner kan till exempel röra:

 • städning, rengöring, skötsel och felanmälan av lokaler och utrustning
 • hantering av avfall
 • hygien- och smittskyddsrutiner.

Ni behöver även ha kontroll på att:

 • ventilationen är rätt dimensionerad, att den fungerar och att den underhålls
 • varmvattnet är tilllräckligt varm så att legionellabakterier inte växer till 
 • lokalerna är fria från fuktproblem och mögel
 • ljudnivåerna i träningslokalen inte är för höga.


Allt detta innebär att ni behöver ha en egenkontroll.