Bild på en person som blir tatuerad.

Tatuering och piercing

Tatuering och piercing innebär hälsorisker.

Om du tatuerar eller piercar dig innebär det alltid en hälsorisk eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Detta kan leda till att bakterier kommer ner i djupare hudlager och kan orsaka infektioner.

Det finns även risk för allergi, vanligen nickelallergi och allergiska reaktioner på tatueringsfärg. En annan allvarlig hälsorisk är att få någon typ av blodsmitta.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövaren, det vill säga tatueraren eller piercaren ska vara anmäld hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Det är tatueraren eller piercaren som har ansvaret för att hans eller hennes kunder inte utsätts för några risker i samband med behandlingen. Du kan kontakta oss för att få reda på om verksamheten är anmäld.

Verksamhetsutövaren ska ha en så kallad egenkontroll där han eller hon bland annat beskriver risker och hur det förebyggande arbetet går till.

Oseriösa tatuerare eller piercare

Om tatueraren eller piercaren inte är anmäld hos oss eller om någon bedriver verksamhet i hemmiljö så kan du misstänka att verksamheten inte är seriös.

Eftersom tatuering och piercing utgör en risk för människors hälsa så vi vill gärna få information om vilka som utför sådant utan att vara anmälda hos oss. Hör av dig till oss om du vet någon som inte är anmäld eller som jobbar i hemmiljö.