Strandbad

Under sommarmånaderna är det härligt att ta sig ett svalkande dopp. I vårt område finns flera trevliga badstränder.

Du kan ta reda på vilken kvalitet badvattnet på din favoritstrand hade vid senaste provtagningen. På Havs och Vattenmyndighetens webbplats kan du se aktuella uppgifter för de badplatser som kontrolleras av kommunen.

Provtagning genomförs minst fyra gånger per säsong, från mitten av maj till slutet av augusti. Vattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer som till exempel temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskälla.

I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Du kan läsa mer om EU-bad på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.