Tre barn som springer ut i vattnet.

Skippa badet vid algblomning

Håll utkik efter alger i badet. Undvik att bada när det är algblomning och se till att husdjur inte dricker av vattnet. Alger kan innehålla gifter och du behöver därför vara försiktig vid bad.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder så kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan där solljuset är starkast. Blågrönalgerna har små gasblåsor som gör att de kan flyta upp till ytan. Där kan de samlas i så stora mängder att vattnet blir nästan ogenomskinligt.

Högsommar är algsäsong

Det vanligaste är att algblomning förekommer i våra sjöar under sensommaren, framför allt under juli och augusti när vattnet värmts upp till över +15 grader C. En varm inledning på sommaren kan göra att algerna på sina håll kan komma tidigare. 

Bada försiktigt och låt bli att dricka

Om du badar när det är algblomning kan du få ögonbesvär och hudirritationer. Det är därför viktigt att duscha efteråt om du ändå tar ett dopp. Råkar du svälja vatten med alggifter kan du drabbas av illamående, kräkningar och diarré. Barn är särskilt känsliga. Alggifterna försvinner inte vid kokning så du kan inte laga mat eller koka kaffe på sjövatten om det är förekommer algblomning i området.

Djur som dricker vatten där det är algblomning kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom som kräkningar och diarré bör få veterinärvård så fort som möjligt.