Orm

Om du vill ha orm i din lägenhet eller ditt hus och du bor i ett område som är planlagt, måste du ha ett tillstånd för det. Även om ormen inte är giftig så behöver du ha ett tillstånd.

Kravet finns i den lokala föreskriften för att skydda människors hälsa och miljön. De lokala föreskrifterna gäller sedan 2011. Du hittar dem på kommunernas webbplatser, se länkar på sidan.

Några saker du bör tänka på om du skaffar giftig orm:

  • Rummet där terrariet finns ska vara rymningssäkert.
  • Terrariet där du har djuren ska vara låst.
  • Det ska finnas en skylt på dörren till rummet där ormen/ormarna förvaras där det står att terrariet innehåller giftormar. På skylten ska det också stå vilken art eller vilka arter som du har i terrariet.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att få ha orm till Miljösamverkan östra Skaraborg. Blankett finner du på sidan Blanketter och e-tjänster.

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor. Är du smittad av salmonella får du ofta akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.

Hantera alla reptiler som smittbärare

Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med terrariet eller djuret ska rengöras alternativt desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Undvik att göra rent terrarie, händer och föremål i kök där du hanterar livsmedel.

Ormar på tomten

Alla svenska ormar är fridlysta.

Det betyder att du inte får döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Om du vill göra tomten ormfri är det bästa att se till att den inte är attraktiv för ormarna. Det kan du till exempel göra genom att:

  • ta bort rishögar
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
  • kontrollera näten för källarventiler
  • hålla gräset kortklippt
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill huset.

Om en orm befinner sig på din tomt får du göra undantag från reglen att inte fånga ormen. Du får då fånga in ormen och flytta på den. Om du vill ha hjälp att flytta en orm så kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som ingår i hemförsäkringen.

Ormar på tomten är inte en olägenhet för människors hälsa och därmed ingen fråga för Miljösamverkan.