Bilden visar ett antal biodlingslådor på en gräsmatta.

Bin och getingar

Det är viktigt att vara rädd om bin och getingar. De är avgörande betydelse för oss människor, naturen och den biologiska mångfalden.

Bin

Bin bygger gärna bo i hålrum i tak och väggar, vilket inte skadar huset. Bin är sällan aggressiva och därför bör du låta dem vara kvar eftersom de är så viktiga. I vissa fall kan man överväga en sanering om de byggt bo på en olämplig plats, t ex vid ett fönster, vid en altan eller vid en förskola.

Biodling

Den som startar eller övertar en biodling måste göra en anmälan till Länsstyrelsen. Biodlingar i tätbebyggt område kan i undantagsfall utgöra en olägenhet för människors hälsa. Om du störs av en biodling bör du ta kontakt med den som har hand om den.

Vad gör jag om jag fått en bisvärm i min trädgård?

Har du fått en svärm i din trädgård, som du vill bli av med, kontakta bitillsynsmannen i ditt område. De arbetar med att förhindra spridnng av amerikansk yngelröta. Om det inte finns någon risk för smitta kan du kontakta någon i den lokala biodlarföreningen för att få hjälp att fånga in svärmen. 

Getingar

Getingar kan vara mer aggressiva än bin och ibland behövs en sanering. För att upptäcka eventuella getingbon i tid, ta en inspektionsrunda runt huset på försommaren. Ett getingbo är vid den tiden oftast inte större än en pingisboll och vanligtvis kan du ta ner det på egen hand. Är boet större kan du behöva professionell hjälp. Ofta ingår hjälp med sanering i din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.