Vilda djur

Många bor naturnära och ibland kan man ha turen att få en fin naturupplevelse i sin egen trädgård. Vilda djur i trädgården är ingen olägenhet för människors hälsa utifrån lagstiftningens perspektiv.

Om du känner dig störd av vilda djur i din trädgård så är det inte en fråga för oss. Däremot kan matning av vilda djur bli en olägenhet, om den lockar till sig skadedjur, till exempel möss och råttor.

Grävlingar

Får du får problem med grävlingar vid ditt hus kan du försöka täppa till alla gluggar och liknande (när grävlingen inte är där). Grävlingen är en skicklig grävare och kan bygga stora gryt. Se därför till att den inte kan boa in sig under husgrunden, altangolv eller andra ställen på tomten som kan locka en grävling.

Här är några tips om du har problem med grävling på tomten:

 • Avskräck grävlingen från att vara på din tomt. Du kan prova att hänga upp/placera ut tygbitar indränkta i parfym eller med andra mänskliga dofter där den gräver.
 • Håll rent i trädgården. Grävlingen är en allätare så plocka upp fallfrukt och annat ätbart som kan locka till sig grävlingen.
 • För oljud. Grävlingar är känsliga för störningar och gillar inte oljud. Det finns olika produkter på marknaden som kan skrämma iväg grävlingarna.

I enstaka fall kan det vara nödvändigt att flytta grävlingen. Då kan du kontakta den kommunala skytten eller Svernska Jägareförbundets jaktvårdskrets i din kommun, se länk under "Relaterad information".

Ormar på tomten

Alla svenska ormar är fridlysta. Det betyder att du inte får döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Om du vill göra tomten ormfri är det bästa att se till att den inte är attraktiv för ormarna. Det kan du till exempel göra genom att:

 • ta bort rishögar
 • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
 • kontrollera näten för källarventiler
 • hålla gräset kortklippt
 • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill huset.

Det finns ett undantag från att fånga ormen och det är om den finns på din tomt. Då får du fånga in den och flytta den. Om du vill ha hjälp att flytta en orm så kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som ingår i hemförsäkringen. Ormar på tomten är inte heller en olägenhet för människors hälsa och därmed ingen fråga för oss.

Rådjur

Det finns mycket i en villaträdgård som kan locka rådjuren. Om du matar rådjuren kan även skadedjur, till exempel råttor, möss och större flockar av kråkfåglar lockas till maten och orsaka olägenhet. Mata därför inte rådjuren!

Rävar och skabbrävar

Rävar i bostadsområde är inte någon olägenhet för människors hälsa. Ser du en skabbräv kan den eventuellt behöva avlivas för att minska djurets lidande. I så fall kontaktar du den kommunala skytten eller Svernska Jägareförbundets jaktvårdskrets i din kommun, se länk under "Relaterad information".

Mata inte vilda djur i tätorten

Det finns alltid risk att matning av vilda djur drar till sig skadedjur som råttor och möss. Om du har grannar som matar in vilda djur på sin tomt och det påverkar dig negativt, så prata med grannen och berätta vad det är som stör dig. På det sättet har ni störst chans att nå förståelse för varandra och grannen får en chans att åtgärda situationen. Det är fastighetsägaren som behöver vidta åtgärder om olägenheter från fastigheten sprids.

Kommunala skyddsjägare

Det finns kommunala skyddsjägare i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Du når dem via kommunens kontaktcenter/växel. I Karlsborg får du kontakta kommunens kontaktcenter/växel för besked. Det kan vara så att du behöver kontakta någon jägare i den lokala jaktvårdskretsen för att få reda på vad som gäller. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar under denna tid på året.

Skyddsjakt

Regler för vad som gäller för jakt, även skyddsjakt, finns i jaktlagen och jaktförordningen. Grunden är att vilda däggdjur och fåglar är fredade. Fredningen gäller även ägg och bon.

Det är Naturvårdsverket och länsstyrelsen som har rätt att bevilja undantag från fredningen av vilda djur, dvs. skyddsjakt.

Sjuka eller döda vilda djur

Viltsektionen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har uppdraget att följa och analysera sjukdomsläget hos vilda djur i landet. Hittar du ett sjukt eller avlidet vilt djur så tar SVA gärna emot informationen. I första hand gäller det vilda djur som kan misstänkas ha dött av sjukdom, inte trafikdödade djur. Mer information om SVA samt formulär för rapportering finns länkad.

Statens vilt

  Djur och fåglar med särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Om de påträffas döda i naturen, ska det rapporteras till Polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet.
   Bestämmelser om statens vilt finns i jaktlagen, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter. Några av djuren som ingår i statens vilt är varg, lo, bäver, kungsörn, havsörn, glada, fiskgjuse och trana. Mer information samt lista över alla djur och fåglar som tillhör statens vilt finns att läsa om på 
Naturhistoriska riksmuseets webbplats.