Blåmesen tycker om jordnötter.

Mata vinterfåglarna

Bor du så att du har egen trädgård hjälper du fåglarna genom att mata dem. Men gör det med eftertanke.

Om du vill mata småfåglarna under vintern behöver du ordna matningen från fågelbord eller hängande matare som hindrar stora fåglar, möss, råttor och andra skadedjur att komma åt maten. Det är också viktigt för småfåglarna att matningen sker så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning. Det finns risk att olika sjukdomar sprids mellan fåglarna. Därför är  det också bra att göra rent fågelbordet ibland.

Tänk på att skydda dig själv från att bli smittad. Grundregeln är att tvätta händerna noga med tvål och vatten efter att ha hållit på med fågelautomater, foderpåfyllning etc. Var gärna utomhus när du rengör fågelmataren.

Mata inte fåglarna med bröd eller matrester

Det är inte lämpligt att lägga ut bröd eller andra matrester eftersom det kan locka till sig råttor och möss. Om du bor i flerfamiljshus eller i en bostadsrättsförening kan det finnas ordningsregler som säger att det inte är tillåtet att mata småfåglar på balkonger, fönsterbrädor eller loftgångar. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar störningar i omgivningen.