Hämtning av latrin

Om du inte vill eller kan ta hand om ditt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ. Latrinhämtning sköts av Avfallshantering östra Skaraborg. Latrin hämtas på olika sätt, bland annat beroende på var huset är beläget.

Avfallshantering östra Skaraborg anlitar i de flesta fall en entreprenör för latrinhämtningen. Ibland är det samma entreprenör som hämtar soporna. Hur stor avgiften för latrinhämtning är finns angiven i renhållningstaxan.

Tänk på att även om du väljer en torr lösning för ditt toalettavfall behöver du någon form av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Läs mer om BDT-avlopp.

Datum