Urinsortering

Att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor. De torra fekaliserna (bajset) blir då lättare att hantera och kompostera. Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, efterssom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på minst 40-50m2 per person för att sprida ut ett års urin. Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, ska det gå minst en månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgård.

Det blir mindre lukt om du sprider urinen direkt. Det luktar också mindre när du inte späder ut urinen. Det bästa är att sprida urinen så nära makrytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den. Spridning av urin med vattespridare är inte att rekommendera, efterssom det kan lukta mer och mycket av näringen riskerar att försvinna.

Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, alltså mars-oktober.

Datum