Gråvattenfilter / BDT-filter

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar för rening av BDT-vatten.

Det finns en mängd olika produkter på marknaden, med olika teknik och kapacitet. Många är  anpassade för fritidshus med en lägre vattenförbrukning.

Vissa varianter grävs ned och andra placeras ovan mark. Gemensamt för den här typen av produkt är att det krävs viss skötsel med jämna mellanrum, till exempel att byta ut filtermaterialet eller göra rent filter.

 

Datum