Markbädd

Markbädd – när marken inte släpper igenom vatten.

En markbädd fungerar på liknande sätt som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. Det renade avloppsvattnet samlas upp i en dräneringsledning som leder till en provtagningsbrunn och därefter leds vattnet vidare till en lämplig utsläppspunkt.

Till en markbädd behöver det finnas en kompletterande fosforrening för att den ska nå kraven för normal skyddsnivå.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör så att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din markbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, eller placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att massorna packas för hårt.

 

Datum