Minireningsverk

Ett minireningsverk kan vara en god lösning för dig som inte har så stor fastighet då de vanligen kräver mindre yta än till exempel en infiltrationsbädd.

I ett minireningsverk sker reningen av avloppsvattnet i ett slutet system. Efter reningsverket leds vattnet ut till ett vattendrag, ofta via ett efterpoleringssteg som vanligen är markbaserat. Det är ofta bakterier och smittämnen som behöver renas ytterligare.

Vi ställer krav på att minireningsverk ska vara testade enligt gällande EU-standard.

Vi ställer även krav på att minireningsverk ska ha regelbunden service av en person med sakkunskap om reningsverket. 

Datum