Nedgrävning av häst

Har din häst avlidit kan du skicka den för destruktion eller gräva ned den. Du får inte lägga döda djur i gödselvårdsanläggningen. Numera krävs inte något tillstånd för att gräva ned en död häst, däremot ska nedgrävningen ske så att risker minimeras.

Ett dött djur ska tas om hand utan onödigt dröjsmål.

Om din häst redan är död är det viktigt att kroppen under väntetiden täcks väl runt om så att det inte blir något läckage av kroppsvätskor till omgivningen. Rovdjur och fåglar ska inte kunna komma åt kroppen. Ett lämpligt tillvägagångsätt är att lägga den döda hästen på en presenning och därefter ytterligare en ovanpå. När hästen är omhändertagen bör du destruera presenningarna.

Observera att du inte får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen. Smittorisken är mycket stor då resterna sedan sprids. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden i många decennier. Du får inte gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av någon allavarlig smittsam sjukdom. Om du misstänker en allvarlig smittsam sjukdom är du skyldig att kontakta veterinär. Exempel på anmälningspliktiga sjukdomar är mjältbrand och kvarka.

Välj platsen för nedgrävningen med omsorg. Avstånd till bostadshus och allmän och framtida bebyggelse ska vara så stort som möjligt.

Dessa punkter hjälper dig att hitta en lämplig plats:

  • Marken ska vara plan.
  • Platsen ska vara torr och normalt inte översvämmas.
  • Det ska vara minst 100 meter från en vattentäkt.
  • Det ska vara minst 30 meter från öppet vattendrag.
  • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
  • Du måste ha fastighetsägarens tillåtelse om du vill gräva på annan mark än din egen.

  • Du ska se till att inte vilda djur kan gräva upp hästen. Ett bra mått är att täcka hästen med minst 150 cm jord. Går det inte att gräva tillräckligt djupt på platsen kan du komplettera med stenar i och ovanpå gropen.

 

Är du osäker kan du kontakta vår kundtjänst för att diskutera lämplig plats. Om vi behöver besöka dig så tar vi en avgift för besöket.

Om det inte möjligt för att hitta en lämplig plats behöver du i stället se till att transportera djuret till en destruktionsanläggning så snart som möjligt.