Förprövning av häststallar

Du behöver göra en ansökan hos Länsstyrelsen innan du bygger eller bygger om ditt stall.

Innan du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt stall så behöver du ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Förprövning är en form av bygglov som granskar byggplanerna ur djurskyddssynpunkt.

Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts för något annat. Förprövningen finns för att länsstyrelsen ska kunna bedöma om dina byggplaner uppfyller kraven om till exempel mått, inredning, liggytor, brandskydd, stallklimat och luftkvalitet.

Du får inte börja bygga förrän länsstyrelsen godkänt förprövningen!