En skottkärra full med hästgödsel samt en grep.

Lagring på gödselplatta

Den vanligaste sättet att lagra hästgödsel är på en gödselplatta.

Det finns olika sätt att lagra din hästgödsel. Gödselplatta är det vanligaste men lagring i container är ett annat alternativ. Det viktiga är att lagringssystemet är tätt och förhindrar läckage och avrinning till omgivningen.

Lagring i container är som regel kortvarig vilket innebär att containern med jämna mellanrum måste tömmas på en godkänd plats antingen på gården eller på annan avtalad plats.

En gödselplatta måste vara tillräckligt stor för att rymma den mänd gödsel som produceras på gården. Hur stor plattan ska vara beror på antalet djur och hur länge du normalt lagrar gödseln. Du ska ha kapacitet att lagra gödsel för minst sex månader.

På Jordbruksverkets webbplats finns ett beräkningsverktyg som kan användas för att räkna ut hur mycket gödsel dina djur produceras och hur stor gödselplatta du behöver.

Har du två hästar eller färre finns inget formellt krav på lagringskapacitet, men det krävs ändå att du ordnar lagringen på ett miljömässigt förnuftigt sätt.