Tillfällig lagring av hästgödsel på mark

Hästgödsel som innehåller mycket strö kan du med fördel kompostera före spridning.

Komposteringen bör i första hand ske i de ordinarie lagringsutrymmena.

Du kan kompostera gödsel i fält, direkt på marken, om du kan göra det på ett sätt som garanterar att det inte kommer att leda till någon skada på miljön och människors hälsa. Om gödseln är så fast att den kan staplas till minst två meters höjd kan komposteringen ske i fält.

Vid kompostering är det viktigt att högen inte blir för stor och tät, eftersom komposten behöver syre. Komposten kan även behöva röras om med jämna mellanrum för att komposteras effektivt. När ströandelen i gödseln ökar behöver komposteringen ske under längre tid samtidigt som riskerna för utlakning av växtnäring från gödseln minskar.