Spridning av hästgödsel

Har du ett jordbruksföretag med fler än tio djurenheter (till exempel tio hästar som är äldre än sex månader) på gården kräver lagen att du som djurhållare måste ha tillgång till tillräckligt mycket mark att sprida gödseln på.

För tolv hästar krävs en spridningsareal på fem ha åker- och betesmark. Har du dubbelt så många hästar måste du ha dubbelt så stor yta att sprida gödseln på. Bara en del av spridningsarealen får utgöras av betesmark och betesmarken måste också vara bevuxen med bra betesväxt för att få räknas in i spridningsarealen.

Hela spridningsarealen måste användas under en femårsperiod, vilket innebär att du inte kan lägga gödseln på samma skifte år efter år. Finns det inte tillräckligt mycket mark på gården att sprida gödsel på måste du kunna visa att du sålt eller skänkt bort gödseln till någon annan. Av dokumentationen ska framgå mängder, djurantal som gödseln kommer ifrån alternativt analysvärden på näringsinnehållet samt datum för leverans. Detta papper måste dessutom sparas i sex år. 

Kravet på att anteckna mängderna gödsel som förs bort från gården gäller endast jordbruksföretag som har mer än tio djurenheter.