Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-05-04

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt tredje sammanträde för året. Mötet hölls i stadshuset i Skövde.

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift för Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun meddelade inte miljönämnden att de startat en livsmedelsanläggning på Ransbergsskolan i Tibro (f.d. Smulebergsskolan). Därav måste Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun nu betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är skyldig att påföra en miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den 13 september 2021, framkom vid ett telefonsamtal med Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun att en livsmedelsanläggning påbörjats vid Ransbergsskolan utan att först ha anmält den till miljönämnden för registrering.

Sanktionsavgiften för verksamhet som drivs av stat, kommun eller landsting ska enligt 39 c § livsmedelsförordningen tredje stycket uppgå till 40 000 kronor. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.