Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-10-12

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt sjätte sammanträde för året. Mötet hölls i Falköping.

Internkontrollrapport tertial 2 januari-augusti 2022 är fastställd

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollrapport för tertial 2 januari-augusti 2022. Internkontrollrapporten innehåller resultat vilka kopplas samman med direktionens strategiska verksamhetsmål inom fyra perspektiv. Perspektiven är: tillsyn och kontroll, finansiering, kund och medarbetare.

Direktionen för Miljösamverkan

Miljönämnden östra Skaraborg föreslår direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att besluta om delårsrapport för 2022 samt om budget och strategisk plan för åren 2023–2025.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.