Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-10-11

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt sjunde sammanträde för året. Mötet hölls i Karlsborg. 

Protokollet från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor om ärendet ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.