Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-05-03

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt fjärde sammanträde för året. Mötet hölls i Skövde. 

Remiss om tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden

Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria om en ny tillfällig bestämmelse i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Promemorian föreslår att Försvarsmakten ska få rätt att vid militära övningar avvika från de villkor och försiktighetsmått som gäller enligt tillstånd eller föreläggande för en sådan verksamhet som avses i förordningens 24 eller 30 kapitel om det är nödvändigt för militärt samarbete med andra länder.

Bestämmelsen föreslås gälla 12 juni 2023 till juni 2024.

Miljönämnden beslutade att lämna ett yttrande om förslaget i promemorian. Sammantaget anser nämnden att underlaget är undermåligt utrett och att svårigheter och eventuell tidsnöd inte utgör skäl för avsteg från sedvanliga krav på behovsutredning och konsekvensanalys.

Miljönämnden förstår svårigheten avseende Försvarsmaktens uppkomna behov av utökad verksamhet.

Protokollet från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats 5–29 maj. Frågor om ärendet ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.